MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Wpusty uliczne betonowe DN 450 I DN 500

 

Wpusty uliczne mają zastosowanie jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej i wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz DIN 4052.

Betonowe studzienki do wpustów ściekowych DN 450
Doboru elementów należy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej wysokości wpustu oraz odpowiedniego co najmniej 0,5 m osadnika (przestrzeń między ślizgiem rury, a dnem wpustu).
Wysokość wpustu regulowana jest krążkiem pośrednim, które produkowane są w trzech wysokościach: h = 195 mm, 295 mm, 570 mm. W elemencie przyłączeniowym zamontowane jest fabrycznie przejście szczelne dla rury fi 200 PCV, fi 160 PCV lub innej.

Betonowe studzienki do wpustów ściekowych DN 500
Wpusty uliczne mają zastosowanie jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej. Odpowiednią wysokość wpustu uzyskujemy dobierając elementy pośrednie produkowane w 4 wysokościach (1000, 750, 500, 350 mm).
Wysokość osadnika (odległość między ślizgiem rury a dnem wpustu) powinna wynosić co najmniej 0,5 m. W elemencie przyłączeniowym zamontowane jest fabrycznie przejście szczelne dla rury fi 200 PCV, fi 160 PCV lub innej.