MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Studnie rewizyjne

 

PVC/PP studnie przeznaczone są do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych i przemysłowych), oraz drenażu. Dzielimy je na:

  • studzienki niewłazowe(inspekcyjne) pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub czyszczącego.
  • studzienki włazowe (inspekcyjne) pozwalające na dostęp obsługi do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.
  • studnie z osadnikiem są stosowane w kanalizacji deszczowej ( wpusty deszczowe ), i drenażu a także jako zbiorniki czy przepompownie ścieków.

Kinety studni PVC/PP są produkowane z polipropylenu metodą wtrysku zapewniającą wysoką dokładność i powtarzalność produkcji zaś rury wznoszące i teleskopowe wytwarzane są metodą wytłaczania z polipropylenu oraz polichlorku winylu.

Najczęściej stosowane średnice to 315, 400, 425, 600, 1000.

Dobór zwieńczenia – miejsce posadowienia studni decyduje o zastosowaniu odpowiedniego zwieńczenia włazu lub wpustu dostosowanego do występującego obciążenia, klasa zwieńczenia powinna być określona w projekcie wykonawczym. Występujące klasy to:

  • A15 powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów
  • B125 drogi i obszary dla pieszych , powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.
  • C250 dotyczy zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach w obszarze do 0,5m od krawężnika do toru jazdy.
  • D400 jezdnie dróg również ciągi pieszojezdne utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Kinety występują w kilku wariantach w zależności od średnicy rury przewodzącej i układu dolotu ( kineta przelotowa ,kineta zbiorcza- 3 doloty i kineta z bocznym dolotem ).