MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Rury PVC/PP

 

Znajdują zastosowanie w podziemnym grawitacyjnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym w jezdni lub poza ią, a także na innych terenach wykorzystywanych do celów infrastruktury kanalizacyjnej. Stosuje się je także do wykonywanie osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez maszyny drogowe, odwodnień konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych. Rury występują jako PVC-U z rdzeniem spienianym, oraz PP-lite, te drugie stosuje się w trudniejszych warunkach takich jak : wysoki poziom wód gruntowych, niskie temperatury. Zaleca się stosowanie także w ciężkich warunkach eksploatacji: wysokie temperatury, agresywność chemiczna ścieków, bardzo płytkie lub głębokie posadowienie , duże obciążenia dynamiczne naziomu oraz podwyższenia ścieralności. Ofertę uzupełniają rury z wydłużonym kielichem stosowane na obszarach narażonych na szkody górnicze. Rury łączone są za pomocą kielichów z uszczelkami, podzielone są na klasy sztywności (SN2, SN4, SN8, SN12, SN16), łączenie może być uszczelnione dzięki standardowej uszczelce lub uszczelce wodoodpornej z elastomeru. producent oferuje też uszczelki zatrzaskowe, które dodatkow stabilizują połączenie, ale zapobiegają wysunięciu się z kielicha podczas montażu, wykazują wyższą szczelność na nadciśnienie jak i podciśnienie. Dostępne średnicy to 110, 160 i 2,36m dla całej reszty. Rury posiadają aprobatę oraz deklarację zgoności i dopuszczone i są dopuszczone do montażu i użytku.