MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Rury kamionkowe

 

Do podstawowych zalet rur kamionkowych należą:

    • trwałość
    • odporność na korozję
    • mała chropowatość powierzchni
    • duża odporność na ścieranie
    • łatwość recyklingu

Wada jest kruchość rur, konieczność zachowania dużej ostrożności przy transporcie i układaniu, aż do zasypania wykopów włącznie.

Kształtki kamionkowe

W ofercie asortymentowej rur kamionkowej są kształtki: łuki kamionkowe 15, 30, 45 ,90°, trójniki proste i redukcyjne o kątach 45 i 90º, korki, przyłącza siodłowe oraz manszety łączące bose końce.