MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Rury dwuścienne PP

 

Główną zaletą tego typu rury jest to, że przy niewielkim zużyciu materiały, a co za tym idzie przy niewielkiej wadze wywarzane są rury o dużej sztywności obwodowej. Produkowane są najczęściej o sztywności SN8kN/m2 wg normy PN_EN ISO 9969. Polipropylen zaliczany jest do tworzyw termoplastycznych wytwarzanych z półproduktów powstałych przy przerobie ropy naftowej.

Do zalet rur dwuściennych z PP należą:

    • wysoka odporność chemiczna
    • odporność na podwyższona temperaturę ścieków komunalnych
    • wysoka odporność na uderzenia
    • podwyższona elastyczność
    • wyższa odporność na starzenie

Rura składa się z dwóch ścianek, zewnętrznej wzmacnianej karbowanej przejmujący nacisk oraz ze ścianki wewnętrznej- głebokiej. W zależności od grubości zewnętrznej można otrzymać sztywność obwodową w zakresie SN 4-16 kN/m2. Wymiar nominalny odniesiony jest do średnicy wewnętrznej i oznacza on światło wewnątrz rury.

Do systemy rury dwuściennej dostępne są kształtki pozwalające na zastosowania jak w przypadku rur PVC gładkich, rury na zastosowania jak w przypadku rur PVC gładkich. Rury występują w średnicach od 160 do 1000mm i z jednej strony usytuowany jest kielich, zaś na bosym końcu uszczelka. Do systemu rur dwuściennych producent oferuje trójniki proste, redukcyjne, łuki i standardowych kątach, złączki dwukielichowe z ogranicznikiem lub bez oraz przejściówki z systemu dwuściennego na system gładki PVC, korki czy zaślepki. Dzięki swojej wytrzymałości i wystarczającej długości kielichów, rury nadają się do stosowania na terenach szkód górniczych a także jako przepusty pod drogami.