MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Rury drenarskie

          Ich zadaniem jest przyjęcie wody zgromadzonej w gruncie. 

 W drenażu budynku układa się je na poziomie ławy fundamentowej ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiornika wody.

  • rury drenarskie PVC-U – występują w średnicach Fi50,80,100,125,160 i 200. Są to rury o całkowitej perforacji, najczęściej stosowane w obszarze zieleni i wokół budynku, dostępna jest rura perforowana jak i rura pełna ( bez otworów)
  •  
  • rury drenarskie PVC-U w otulinie z geowłókniny. Rurę z geowłókniną stosuje się w celu zabezpieczenia instalacji przed zamulaniem, dodatkowo w celu dodatkowego zabezpieczenia warstwę filtracyjną z kruszywa można owinąć dodatkowo geowłókniną.
  • rury drenarskie PVC-U z włókna kokosowego – włókno kokosowe spełnia restrykcyjne warunki dotyczące filtracji i jest stosowany w miejscach szczególnie narażonych na zamulenie.
  •   
  • drenaż ciężki z PE-HD/PP o trzech stopniach perforacji
  •  
  • W pełni sączące – 360 stopni

  • Częściowo sączące – 220 stopni, dolna część rury odpowiada za transport wody zaś górna część za drenowanie terenu
  •  
  •  Częściowo sączące – 120 stopni, jak wyżej lecz w większym stopniu dolna część odpowiada za transport, górna za drenowanie
  •  

Drenaż ciężki dzięki dużej wytrzymałości może być wykorzystywanych systemów odwodnień dróg i autostrad, lotnisk, torowisk, placów magazynowych, terenów przemysłowych, boisk sportowych. Dodatkowo dzięki dużej odporności chemicznej jak i na wysokie temperatury mozemy być także wykorzystywany przy budowie wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

POBIERZ KATALOG SYSTEM DRENARSKI