MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Kanalizacyjne studnie betonowe i żelbetonowe

 

Wykonywane są jako włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym o średnicach nominalnych: DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN 2000, DN 2500 w oparciu o normę PN-EN 1917 i Aprobatę Techniczną AT/2008-03-1526

    • Łączone na gumową uszczelkę o średnicach DN 1000, 1200, 1500, 2000
    • Łączone na pióro – wpust o średnicach DN 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

W produkowanych przez nas studniach montujemy fabrycznie w momencie formowania elementów stopnie złazowe żeliwne lub stopnie stalowe w otulinie poliamidowej. Stosowane stopnie spełniają wymogi normy PN-EN 13101.

Dennice wykonujemy jako elementy monolityczne, w które osadzane są przejścia szczelne.

Wykonujemy kinety betonowe o wysokościach 1/2, 3/4 lub 1:1. Dodatkowo mogą być pokryte powłoką żywiczną lub z zamontowanymi wkładkami PP, itp.