MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Armatura żeliwna

Jako dodatkowe wyposażenie instalacji wodociągowej wchodzą: zasuwy gwintowane lub kołnierzowe, które za pomocą obudowy teleskopowej i skrzynki żeliwnej umożliwiają wyłączenie zasilania w celu naprawy układu.

Łączniki rurowe RR – stosowane do łączenia bosych końców rur żeliwnych

Łącznik rurowo kołnierzowy RK – stosowany do łączenia bosych końców rur żeliwnych, stalowych z armaturą kołnierzową.

Opaski naprawcze – stosowane są do naprawy jednolitych odcinków rur stalowych żeliwnych PE oraz PVC

Nawiertki samonawiercające – służą do utworzenia przyłącza wodociągowego do punku odbioru wody z magistrali głównej. Występują także jako nawiertko zasuwy NWZ

Hydranty – stosowane są w celach przeciwpożarowych, występują nadziemne (klasyczne, łamane- zabezpieczają przed zniszczeniem instalacji w razie kolizji samochodu)i podziemne.

Kompensatory – przeznaczone są do regulacji długości rurociągu oraz zabezpieczenia przy występowanie naprężeń wzdłużnych.

Komplety doszczelniające – przeznaczone są do uszczelnienia złączy kołnierzowych w armaturze wodociągowej.

Kołnierze ślepe i z gwintem – służą do zaślepiania rur i armatury z zakończeniem kołnierzowym oraz do połączenia z urządzeniami i instalacjami z gwintem zewnętrznym.