MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Włazy i wpusty żeliwne

 

W celu zwieńczenia studzienek stosuje się w zależności od rodzaju studzienki włazy lub wpusty. Odpowiednie klasy zwieńczeń wpustów i włazów kanałowych stosowane są zależnie od miejsca zabudowy.

Różnorodne miejsca zabudowy podzielone są na klasy od A15 do F900.

Należy pamiętać że za wybór odpowiedniej klasy odpowiedzialny jest projektant. W przypadkach budzących wątpliwości zaleca się wybierać klasę wyższą.

  • Klasa A 15
   Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów;
  • Klasa B 125
   Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych;
  • Klasa C 250
   Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m;
  • Klasa D 400
   Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych;
  • Klasa E 600
   Powierzchnie poddane dużym naciskom od kół np. rampy, powierzchnie przemysłowe.
  • Klasa F 900
   Powierzchnie poddane szczególnie dużym naciskom od kół np. pasy startowe.