MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Studnie, kręgi, rury betonowe

1) Kanalizacyjne studnie wykonywane są jako włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym o średnicach nominalnych: DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN 2000, DN 2500 w oparciu o normę PN-EN 1917 i Aprobatę Techniczną AT/2008-03-1526

a) Łączone na gumową uszczelkę o średnicach DN 1000, 1200, 1500, 2000

b) Łączone na pióro – wpust o średnicach DN 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

2) Studzienki deszczowe mają zastosowanie jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej, oferowane przez nas to studzienki o przekrojach DN 450 i DN 500

3) Zawiesia do kręgów służą do transportu pionowego, załadunku i rozładunku kręgów betonowych oraz studzienek.