MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki

 

Zbiorniki są przeznaczone do magazynowania ścieków bytowo-gospodarczych. Zbiorniki te są całkowicie szczelne i odporne na ścieki, a dzięki temu przyjazne środowisku naturalnemu. Teleskopowe zwieńczenie z pokrywą PE o średnicy 600 mm umożliwia swobodną regulację wysokości. Zbiorniki doskonale nadają się również do magazynowania wody deszczowej. Gromadzenie wody deszczowej jest ekonomicznym rozwiązaniem. Woda deszczowa może być wykorzystana min. do podlewania upraw, terenów zielonych.

MONOLITYCZNE zbiorniki betonowe

Zbiorniki monolityczne wykonywane są na zamówienie klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną . W przypadku braku dokumentacji, firma nasza na życzenie klienta opracowuje kompletną dokumentację wykonawczą. Zbiorniki wykonywane są z najwyższej jakości betonu Zastosowanie do produkcji zbiorników betonu o wysokich parametrach sprawia, że zbiorniki w większości przypadków nie wymagają zewnętrznych zabezpieczeń izolacyjnych. Wystarczającym zabezpieczeniem jest właśnie ochrona materiałowo-strukturalna betonu. W przypadku występowania agresywnych środowisk w miejscach planowanego posadowienia zbiorników, dla zwiększenia ochrony, do produkcji betonu używa się cementu siarczanoodpornego.

Zbiorniki nasze można stosować w terenach o bardzo szerokiej rozpiętości klas ekspozycji środowiska (wg PN-EN 206-1)

Produkowane elementy mogą znaleźć zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także w instalacjach przemysłowych jako:

  • zbiorniki na ścieki
  • zbiorniki do oczyszczalni
  • zbiorniki retencyjne dla wód opadowych (zbiorniki buforowe)
  • zbiorniki separatorów
  • piaskowniki
  • zbiorniki PPOŻ
  • inne